język angielski

Tłumaczenia specjalistyczne

 

 

 

Język Angielski

Tłumaczenia specjalistyczne

Mam ogromne doświadczenie związane z tłumaczeniami dokumentów o charakterze specjalistycznym z wielu dziedzin. Jestem w stanie sprostać najbardziej wymagającym projektom.

Tłumaczenia pisemne, w tym uwierzytelnione to filar mojej działalności!

Wykonuję tłumaczenia przysięgłe z i na język angielski na podstawie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości nr TP/1553/05 z 2001 roku.

Mając na uwadze skutki prawne, finansowe czy też moralne związane ze specjalistycznymi tłumaczeniami, każde tłumaczenie poddaję dwuetapowej weryfikacji, której celem jest wykluczenie jakichkolwiek ewentualnych błędów. Weryfikacja wykonywana jest w kilku płaszczyznach zgodności:

 • poprawności przekładu tekstu źródłowego,
 • kompletności przekładu,
 • poprawności i jednolitości stylistycznej,
 • poprawności użytej terminologii branżowej.

W ramach współpracy otrzymują Państwo tłumaczenie podpisane i poświadczone pieczęcią osoby uprawnionej do dokonywania tłumaczenia,  zawierającą jej dane.

Zakres usług:

 • prawo (wszelkiego rodzaju umowy m.in. umowy sprzedaży, o przekazanie praw autorskich, udziałów, komisowe, dystrybucji, przedstawicielstwa, licencyjno-serwisowe, handlowe, akty notarialne, założycielskie, umowy spółek, pełnomocnictwa, oświadczenia, zaświadczenia – US, ZUS, odpisy KRS, dokumentacja przetargowa (SIWZ), świadectwa rejestracji, deklaracje zgodności WE, certyfikaty)
 • patenty (wnioski, opisy)
 • medycyna(m.in. wyniki badań lekarskich, laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, historie chorób, wypisy szpitalne, karty szczepień, świadectwa zdrowia, zwolnienia lekarskie, opisy działania szczepionek, umowy o przeprowadzenie badań klinicznych, podręczniki obsługi urządzeń medycznych, wytyczne dot. systemu nadzorowania urządzeń medycznych)
 • farmacja(m.in. ulotki lekarstw dla pacjentów, instrukcje użycia lekarstw i produktów medycznych, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, charakterystyki produktów leczniczych)
 • księgowość i audyt(m.in. sprawozdania finansowe (w tym skonsolidowane), rachunki zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, bilanse, zestawienia środków trwałych, raporty okresowe)
 • bankowość(m.in. opinie i zaświadczenia bankowe, wyciągi z konta, gwarancje bankowe, akredytywy)
 • finanse (m.in. monity, uzgodnienia salda, raporty okresowe, faktury, dowody zakupu, deklaracje celne, PIT, CIT)
 • ubezpieczenia (m.in. umowy i polisy ubezpieczeniowe, opisy wypadków, opinie rzeczoznawców.)
 • handel (m.in. oferty handlowe, korespondencja, zamówienia, certyfikaty, normy, listy reklamacyjne)
 • audyty(m.in. sprawozdania z audytów wewnętrznych, sprawozdania biegłych rewidentów)
 • Unia Europejska(m.in. rozporządzenia, dyrektywy, dekrety, Dzienniki Urzędowe Wspólnot Europejskich oraz inne akty prawne)
 • technika(m.in. instrukcje obsługi urządzeń i maszyn, górnictwo, włókiennictwo)
 • turystyka(m.in. przewodniki, foldery, atlasy, strony internetowe miast)
 • literatura (m.in. beletrystyka, psychologia, lingwistyka, religia, geografia, medycyna, parapsychologia, astrologia)
 • motoryzacja
 • marketing

Tłumaczenia dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna związana z operacją rozdzielenia polskich syjamskich bliźniaczek w Arabii Saudyjskiej na zlecenie Centrum Zdrowia Dziecka za pośrednictwem BT Proverbum w Warszawie w 2005 r., charakterystyki produktów leczniczych dla Polfarmex S.A.

o

Tłumaczenia artykułów

Artykuły w wydawnictwach albumowych: „Cztery pory roku – POLSKA” A. i W. Bilińscy,  „Białystok i okolice” P. Sawicki, H. Rogoziński, W. Wołkow „Podlasie -Supraśl – Puszcza” W Wołkow.

Rozporządzenia, dyrektywy, dekrety

Członek zespołu tłumaczy unijnych w latach 2002-2005: rozporządzenia, dyrektywy, dekrety, Dzienniki Urzędowe Wspólnot Europejskich oraz inne akty prawne dla Min. Finansów, Min. Gospodarki, UKIE, URTiP za pośrednictwem BT Proverbum.

Kontakt

  Rodzaj tłumaczenia (wymagane)
  pisemneustnespecjalistycznepoświadczone

  ul. Pszowska 441 g, 44-370 Pszów
  +48 602 115 402, 32 455 92 06
  info@lancelot.com.pl