POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Biuro Tłumaczeń LANCELOT Sp. z o.o.
ul. Pszowska 441 g44-370 Pszów
NIP: 647-258-20-24
Regon: 369705134
e-mail: info@lancelot.com.pl

 1. Skąd mamy Państwa dane?
  Kontakt z biurem w celu wykonania usługi (osobisty w siedzibie biura, telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez formularz kontaktowy na stronie www.lancelot.com.pl, przez FB oraz komunikatory)
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług, prowadzenia korespondencji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe, wykonania wyceny kosztu tłumaczenia w oparciu o przesłane dokumenty, wykonania tłumaczenia.

Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:
a. Tłumaczenie ustne lub pisemne, zwykłe, specjalistyczne i poświadczone, z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski.
b. Nauka języka angielskiego.
c. Wystawianie faktur.

Do kontaktu z biurem służą adresy email, formularz kontaktowy oraz formularz wyceny. Podczas wypełniania niniejszych formularzy oraz przesyłania na nasze adresy e-mailowe wiadomości gromadzimy następujące dane: adres email, imię i nazwisko, opcjonalnie dane firmy, numer telefonu, dokumenty przesłane do wyceny tłumaczenia. Dane te są nam potrzebne do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, oraz przygotowanie wyceny tłumaczenia przesłanych dokumentów i ewentualnego tłumaczenia.
Biuro Tłumaczeń LANCELOT Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan lub Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Nie jest stosowany zautomatyzowany system przetwarzania danych osobowych, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 1. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Zlecając wykonanie przekładu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, w stopniu niezbędnym do wykonania zlecenia.
 2. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (poświadczonych) dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego prowadzonego przez p. Sylwię Kijewską, będącej prezesem i jednocześnie pracownikiem Biura Tłumaczeń LANCELOT Sp. z o.o. Podanie ww. danych jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Repertorium czynności tłumacza przysięgłego prowadzone jest w formie elektronicznej w chronionym hasłem programie FS-Translator wersja 2017 firmy FlySoft 32-700 Bochnia ul. Modrzejewskiej 30, tel. 14 698-20-02, kom.608 921 060.
 3. W przypadku wystawienia faktury, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Faktury są wystawiane w formie elektronicznej w chronionym hasłem programie FS-Faktura wersja 2018 firmy FlySoft 32-700 Bochnia ul.Modrzejewskiej 30, tel.14 698-20-02, kom.608 921 060. Dane zawarte w fakturach będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

7.Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z RODO.

 1. Podczas przeglądania naszej strony internetowej używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w Państwa komputerze, które służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony. Macie Państwo w każdej chwili możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
 2. W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: info@lancelot.com.pl, lub telefoniczny 602115402.
 3. Zabezpieczenia
  Laptop i komputer stacjonarny, na których są przechowywane Państwa dane są chronione hasłami, telefon komórkowy jest chroniony numerem PIN. Hasła i PIN nigdzie nie zostały zapisane i lub udostępnione.

Wersje papierowe faktur oraz dokumenty są przechowywane w siedzibie Biura Tłumaczeń LANCELOT Sp. z o.o., w biurze, do którego osoby nieupoważnione nie mają wstępu, zamykanego na klucz. Faktury oraz inne dokumenty księgowe są przekazywane po zakończeniu miesiąca do biura rachunkowego: Kancelaria Święty Sp. z o.o. ul. Jana 18 44-282 Łuków Śl., NIP: 6423195735, tel.: 509 805 338.